Ingen norsk regjering har hatt en mer krevende start enn den nye Ap/Sp-regjeringen, med europeisk strømkrise, global prisstigning og ny koronarunde.

Samtidig: Ingen norsk regjering har levert mer kraftfull politikk på arbeidsliv, velferd og omfordeling på sine første 100 dager, enn det Støre-regjeringen har gjort.

På samme tid for åtte år siden hadde Høyre/Frp-regjeringen gitt rause skattegaver til landets rikeste. Og det var stort sett det. Kontrasten til dagens regjering er stor.

Nå må de rikeste bidra mer. Vanlige folk får lavere skatt, lavere ferjepris, billigere barnehage og SFO, høyere pendler- og fagforeningsfradrag. Det blir mer penger til helse og skole i kommunene og pasientbehandling på våre felles sykehus. Full momskompensasjon er innført for idrett, kultur og frivillighet. Stygge kutt som utsatte grupper opplevde med høyreregjeringen, er reversert. Det samme gjelder høyrepolitikken for privatisering og oppsplitting. Arbeidstakernes rettigheter er kraftig styrket med en rekke grep. Og det er bare starten på den lange lista.

En regjering skal håndtere kriser, men den skal også levere politiske endringer som varer. Det gjør Arbeiderpartiet og regjeringen med stor kraft, og vi har bare sett begynnelsen.