I år markerer vi at det er 100 år siden Karen Platou som den første kvinne fikk fast plass på stortinget. Nå fikk rett nok Anna Georgine Rogstad fra Frisinnede Venstre allerede i 1911 varaplass på Stortinget, men den første som ble valgt til fast plass var altså Karen Platou fra Høire.

De første barrierer ble brutt, men det tok lang tid før flere kvinner fikk sin rettmessige plass rundt Kongens bord. Den neste kvinne som fikk æren av å sitte på stortinget kom ikke før i 1927 med Helga Karlsen fra Arbeiderpartiet.

I 1986 ble Norge lagt merke til verden over med Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering. 8 av de 18 plassene ble gitt til kvinner, og bildene fra Slottsbakken var å finne over alt. Dette var historisk.

Andelen kvinner som satt på stortinget økte sakte i årene som fulgte, men ennå har vi ikke fått inn halvparten kvinner. Andelen i dag ligger på 41 prosent. Aldri har flere kvinner vært nominert på listene, men det gjenstår å se hvor langt vi er kommet etter 100 års kamp.

Arbeiderpartiet går til valg til å ta i bruk likestillingspolitiske virkemidler i barnehagen, skolen, utdanningsløpet og arbeidslivet. Fjerning av kontantstøtten, styrke retten til heltid og oppheve de siste årenes innskrenkninger i kvinners rett til selvbestemt abort er noen av de sakene som kommer tydelig frem i vårt partiprogram. Vi vet at tanken om likestilling og likeverd blir lagd i ung alder, og prinsippene skapes tidlig. Vi vil også opprette to nye likestillingssenter, samt å styrke de vi allerede har. Deltidskulturen må ned, og antall kvinner i lederstillinger opp.

#Hunbørstille er Arbeiderpartiets likestillingskampanje og vi har som mål å fremme kvinner som stiller seg til disposisjon for å drive med politikk og for det de brenner for. De er ulike damer som brenner for ulike saker, men som har det felles at de er villig til å ofre noe av sin tid på å drive med politikk. La oss heie på disse damene og endelig få inn en 50 prosent kvinneandel på Stortinget – det er på tide!

Godt valg!