10 firmaer kjemper om å få sikre riksveg 4

Entreprenørene står i kø med tilbud for å gjøre riksveg 4 sikrere.