Gå til sidens hovedinnhold

1,6 milliarder til fastlegeordningen: Vi har ikke råd til å la være

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi setter av 1,6 milliarder kroner til å styrke allmennlegetjenesten og fastlegeordningen. Vi har ikke råd til å la være. De siste årene har både distriktskommuner og bykommuner meldt om økende problemer med å rekruttere fastleger.

Stadig flere arbeidsoppgaver og stadig lengre arbeidsdager får mange leger til å velge bort fastlegeyrket. Det er svært alvorlig. Nylig la vi fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Den innebærer at vi etter fire år vil bruke 1,6 milliarder kroner mer på allmennlegetjenesten enn vi la opp til i 2020. Opptrappingen begynner nå. Planen handler om hvordan vi skal sørge for flere fastleger og bedre betingelser for dem som velger fastlegeyrket.

Leger som skal bygge opp fastlegepraksis vil få et grunntilskudd i to år. Vi innfører et knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser.

Vi vil øke antallet utdanningsstillinger for allmennleger (ALIS-avtaler) i kommuner med rekrutteringsproblemer og utvikle bedre måter å rekruttere legevaktarbeidet på.

Handlingsplanen handler også om hvordan vi skal avlaste fastlegene for oppgaver som ikke har med pasientbehandling å gjøre og forbedre arbeidsdelingen og samarbeidet med sykehusene.

Mange pasienter er fornøyd med fastlegen sin. Men pasienter med kroniske lidelser og store behov savner ofte tettere og mer helhetlig oppfølging.

Stadig flere av oss vil trenge omfattende helsehjelp og hjelp til å mestre livet der de bor. Vi må derfor jobbe målrettet for å heve kvaliteten på legetjenester i kommunene.

Arbeid i team vil kunne gi mer helhetlig oppfølging av pasienter med store behov. Vi vil derfor legge mer til rette for dette.

Regjeringens handlingsplan strekker seg over fire år og inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak. Jeg håper og tror den vil gi pasientene bedre tjenester og gjøre fastlegeyrket mer attraktivt for dagens og morgendagens leger.

Kommentarer til denne saken