Filmprosjekt ved Gjøvik vgs får penger

Ungdommens fylkesting har vedtatt å bevilge inntil 12.000 kroner til innkjøp av et DV-kamera på Gjøvik videregående skole, linja for media og kommunikasjon.

DEL
Vedtaket kommer etter at fire elever ved skolen har søkt om støtte til innkjøp av et slikt kamera. Det er skolen som skal stå ansvarlig for utlån av utstyret.
Fra kulturseksjonen i fylkeskommunen ble det anført at en der ikke ser det som en prioritert oppgave å støtte søknaden.
- Film er et av satsingsområdene for Oppland fylkeskommune. Kommunene Dovre, Gran og Søndre Land er valgt ut som forsøkskommuner i Oppland, og de har i inneværende skoleår jobbet spesielt med å fokusere på film i både skolen og fritiden, anfører fylkeskultursjef Frod Sannum som overlot saken til Ungdommens fylkesting uten forslag til vedtak.

Artikkeltags